parallax background
 

האגם

מי המעיינות ונחל הלוּטָנִיס נשפכים לתוך מנהרה המובילה אותם אל האגם. בדרך... המנהרה נחצבה על ידי בנאים איטלקיים ועובדים מקומיים והושלמה בשנת 1931. בדומה ליתר העבודות הציבוריות באזור, גם הקמתה החלה בשנות ה-20 של המאה העשרים

היא מובילה את מי שבעת הנהרות ונחל הלוטניס לאגם שנוצר על ידי סכר. באמצע הדרך ישנה באר המשמשת לאוורור. כשהולכים לאורך המנהרה, הרגליים מדשדשות במים, המבקרים מרגישים כאילו חמקו לממד אחר. זוהי חוויה מיוחדת ובלתי נשכחת

parallax background
 

התמזגו עם חיות הבר המקומיות, סנאים, צבים, ברווזים ודגים באגם


parallax background

להביא ציוד מתאים אל תשכחו

7springs-lake-9
אל תשכחו להביא מים
7springs-lake-10
7-מעיינות היא הנקודה הטבעית הטהורה ביותר ברודוס ואינה דומה לאף מקום אחר באי
VISIT US